Mediterrâneo

Demis Roussos

Donovan

Etta Scollo

Mikis Theodorakis